>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Lie or Lay? (word choice)

Lie or lay?
The difference between Lie and Lay. Which verb should be used?


"Lie" means
"to be in a horizontal position". It is an irregular verb and its forms are:
lie - lay - lain - lying. The verb never takes an object, so you cannot say "to lie something". Usually we say "somebody or something lies somewhere".
Example sentences:

John was lying on the bed when I came into the room.
The cat was lying dead on the road.

The newspaper lay on the desk.


"Lie" can also mean "deliberately say something that is not true". It is a regular verb and its forms are:
lie - lied - lied - lying. The verb is usually used with a preposition. You can lie to somebody, lie about something or put both together (lie to somebody about something).
Example sentences:

Steven lied to you about his education.
Don't lie to me ever again!
He lied about his age.
I'm afraid she's lying to us."Lay" means to put something somewhere. It is an irregular verb and its forms are:

lay - laid - laid - laying. The verb always takes an object because you need to mention the thing you lay somewhere.
Example sentences:

Please lay it here.
I laid my bag on the floor.
She laid her hand on his shoulder
.


****************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim znajdziesz tutaj.Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego