>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


on time or in time

On time or in time?
Which preposition is correct?

Both phrases are used by native speakers of English. Both are correct, but they are used with a slightly different meaning:

on time = at the expected, planned time; punctually

I always pay my electricity and gas bills on time.
I hope that the construction team will finish the work on time.
Do you always get to work on time?
The meeting starts at 6 o'clock and everyone is expected to come on time.
If the train had been on time, I wouldn't have been late for the interview.in time = with enough time to do something; before it is too late

The doctor arrived just in time to save his life.
John came home in time for dinner.
I'm glad that you managed to get here in time to help me.
Luckily, she was taken to hospital in time.
A stich in time saves nine.

I didn't notice the animal in time and I ran it over.

Remember that it is only correct to say "
in time to do something", "in time for something"
and "
in time for someone to do something". The phrase "on time" is not followed by structures like that.

Be careful, the phrase "in time" can also mean "after some time". Examples:

In time you will understand how it works.
I believe that people can change in time.*****************************************************************************
Wyjaśnienie w języku polskim:

on time = na wyznaczony czas; punktualnie
in time = w porę, żeby coś zrobić; nie za późno

W sytuacjach, w których trudno wyobrazić sobie wcześniej ustaloną godzinę jakiegoś wydarzenia nie stosujemy "on time". "In time" natomiast może być stosowany niezależnie od tego czy coś zostało zaplanowane na dany czas, czy też nie.

Przykłady:

The train arrived on time.
= Pociąg przyjechał na czas (punktualnie według rozkładu).
Unfortunately, I didn't stop the car in time. = Niestety, nie zatrzymałem w porę samochodu.
The interview starts at 5.30. You have to come on time.
= Rozmowa zaczyna się o 5.30. Musisz przyjść na czas (punktualnie).
You have to come in time to start your presentation at 5.30. = Musisz przyjść na czas (w porę), żeby zdążyć zacząć prezentację o 5.30.

Struktury występujące tylko z "in time":
in time to do something = w porę żeby coś zrobić
in time for sth = w (samą) porę na coś, np. obiad, rozmowę
in time for someone to do sth = w porę (na czas), żeby ktoś mógł jeszcze coś zrobić

Przykłady:

Sue arrived just in time to help us with the cooking. =
Sue przyjechała w samą porę, żeby pomóc nam w gotowaniu.

I didn't get home in time for supper.
= Nie dojechałem do domu na czas kolacji.
The parcel didn't come in time for David to collect it before he left for Paris. =
Ta paczka nie przybyła w porę, żeby David mógł ją odebrać zanim wyjechał do Paryża.


Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego