>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


on the list or in the list

On the list or in the list?
Which preposition is correct?

Study the following example sentences:

They are not on the list the agency gave us.
Sorry, I didn't see your name
on the list.
She's the only woman
on the list.
Please, put your name
on the list.

The product shouldn't even be
in the list.
What should I look for
in the list of ingredients?
The first word
in the list was 'cream'.
I saw her name
in the list of candidates.

As you can see, both forms are used in English with the same meaning. However, it is worth knowing that 'on the list' is much more common. So, to be on the safe side, use 'on the list'.
Also remember that you can only say 'low or high
on the list'. Examples:

London stood high on the list of potential sites for the Olympics.
Environmental issues are usually low
on the list of priorites.


*****************************************************************************
Wyjaśnienie w języku polskim:

Odpowiednikiem polskiej frazy "na liście" jest angielskie "on the list". Co prawda, możliwe jest także użycie "in the list", ale forma ta jest o wiele rzadziej stosowana. Najbezpieczniej jest więc używać tylko frazy "on the list". Po polsku często mówimy, że coś jest wysoko albo nisko na naszej liście. Angielskie odpowiedniki tych fraz to "high on the list" i "low on the list". W tym przypadku zastosowanie przyimka "in" uważane jest za błąd. Przykłady:

Czy jesteś pewny, że twoje imię jest na liście? = Are you sure your name is on the list?
Zobaczyłem to na liście zakupów. = I saw it on the shopping list.
Ten piłkarz został umieszczony an liście transferowej. = The footballer has been put on the transfer list.
Bezpieczeństwo jest wysoko na naszej liście priorytetów. = Safety is high on our list of priorities.
Moje nazwisko jest ciągle nisko na tej liście. = My name is still low on the list.Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego