>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


in the end or at the end

In the end or at the end?
Which preposition is correct?

in the end = finally, after something has been done/discussed/considered

Example sentences:

What did you decide to do in the end?
In the end, we didn't go there.
But the only thing that counts
in the end is how many people got infected.
In the end, we will obtain victory by being consistent.
I know it will benefit us
in the end.
But
in the end her hunger for drugs had rendered her useless.


at the end of something = in the final part of something

Example sentences:

We were going to sing it at the end of our performance.
At the end of the experiment, the participants completed a survey.
Mary's scores
at the end of the first phase indicated positive improvement.
At the end of each lesson, a two to three-minute evaluation followed.
At the end of the film, Adam returns to his village with a new girlfriend.

Only "at the end" can be followed by "of". It seems to be wrong to say "in the end of something", so even if some native speakers of English use it, you should avoid it.
If you don't use "of", you can use either "in the end" or "at the end". It is also worth knowing that statistically, when you don't say "of something", "in the end" is more often used than "at the end".


*****************************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim:

in the end = w końcu, ostatecznie
at the end = w końcowej części, pod koniec, na końcu

Przykłady:

In the end, we didn't go there. = W końcu tam nie poszliśmy.
At the end of the experiment, the participants completed a survey. = Na koniec eksperymentu uczestnicy wypełnili ankietę.

Jeżeli w zdaniu podajemy czego jest to koniec, stosujemy "at the end" + "of something".
Jeżeli fraza ma mieć znaczenie podobne do "finally" stosujemy "in the end".
Stosowanie "in the end of something" uważane jest za błąd. Natomiast stosowanie "at the end" bez "of something" jest dopuszczalne. Dzieje się tak dlatego, że często wiemy z kontekstu o czego koniec chodzi, więć nie musimy w zdaniu dodawać "of something".Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego