>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Fruit or Fruits? (word choice)

Fruit or Fruits?
Which form is correct?

When it means "a type of food like apples and oranges", the noun "fruit" is usually uncountable, so we use "some fruit", "a piece of fruit" or just "fruit" to express that idea:

You should eat more fresh fruit.
Children usually like
fruit but they don't like vegetables.
The shop mainly sells
fruit and vegetables.
Naturally occurring sugars in
fruit are OK.
I like all types of
fruit.
Apples, pears and plums are
fruit.
Would you like some
fruit for dessert?
I eat a piece of fresh
fruit every single day.
There was a bowl of
fruit on the table.
Fruit is quite expensive this year.

Sometimes the form "fruits" is used instead of "different types of fruit":
Many fruits and vegetables provide fiber, beta carotene and vitamin C.

You should be very careful with the countable noun "fruit" because it has two possible plural forms: the regular "fruits" and the irregualr "fruit". Thus, it is possible to say "many fruit" intead of "many fruits". Example: Many fruit and vegetables need to be stored in lower temperatures.

When the meaning is "the part of a plant that contains its seeds", the countable form is usually used:
There were many bushes with small blue fruits.

When the meaning is "the good results of something", the countable form is also preferred:
We're just now starting to see the fruits of our efforts.

Also remember the following phrases:

the
fruits of your labour = the results of your hard work
I'm going to retire soon and enjoy the fruits of my labour.

the
fruits of nature / the fruits of the earth = the natural things that the earth produces
There was gratitude for the fruits of nature and hard work.

a tree or a plant is in fruit = it has fruit growing on it
The apple trees are in fruit from May to October.


*****************************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim:

W znaczeniu "owoce do jedzenia typu jabłka, gruszki, banany, pomarańcze" rzeczownik "fruit" używany jest zazwyczaj niepoliczalnie. Nie stosujemy wtedy form "a fruit" i "fruits", tylko "a piece of fruit", "some fruit" lub "fruit". Warto zapamiętać kilka typowych zwrotów zawierających niepoliczalne "fruit":
fruit and vegetables = owoce i warzywa
a bowl of fruit = miska owoców
fresh fruit = świeże owoce
dried fruit = suszone owoce
citrus fruit = owoce cytrusowe

W znaczeniu "różne rodzaje owoców" zamiast "different types of fruit" można użyć "different fruits" lub samego "fruits".

Przykłady:
Vitamin C can be found in many fruits and vegetables. = Witaminę C można znaleźć w wielu rodzajach owoców i warzyw.
Remember to eat at least five servings of different fruits or vegetables a day. = Pamiętaj żeby jeść przynajmniej pięć porcji różnych owoców lub warzyw dziennie.

Sporadycznie można w angielskim natknąć się na frazę "many fruit". Choć wygląda to bardzo podejrzanie, jest to złożenie poprawne, gdyż policzalny rzeczownik "a fruit" posiada dwie formy liczby mnogiej: regularną "fruits" i nieregularną "fruit". Przykład zdania:

Many fruit and vegetables need to be stored in lower temperatures.
= Wiele rodzajów owoców i warzyw wymaga przechowywania w niższych temperaturach.

Jeżeli rozmawiamy o owocach jako częściach rośliny zawierających nasiona, używamy rzeczownika "fruit" w formie policzalnej.
There were many bushes with small blue fruits. = Było wiele krzaków z małymi niebieskimi owocami.

Jeżeli rozmawiamy o owocach naszej pracy, wysiłku czy współpracy to używany rzeczownika "fruit" w formie policzalnej.
We're just now starting to see the fruits of our efforts. = Właśnie teraz zaczynamy dostrzegać owoce naszego wysiłku.

Warto też zapamiętać następujące utarte frazy:

the fruits of your labour = owoce twojej ciężkiej pracy

the fruits of nature / the fruits of the earth = owoce matki natury / owoce matki ziemi (rośliny, zwierzęta, plony, bogactwa mineralne, itp.)

a tree or a plant is in fruit = drzewo lub inna roślina wydaje teraz owoceStrona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego