>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Czasowniki często mylone

Czasowniki nieregularne często mylone z innymi czasownikami

fall - fell - fallen (upadać) He has fallen flat on his face. The book fell to the floor.
feel - felt - felt (czuć) I felt a sharp pain in my shoulder. She has felt ashamed of herself.


find - found - found (znaleźć) I found my keys under the bed this morning.
found - founded - founded (założyć, ufundować) They founded the library in 1903.


fly - flew - flown (latać) John flew to Paris yesterday.
flee - fled - fled (uciekać, zbiec) Amy fled the room in tears.
flow - flowed - flowed (płynąć) This river flows into the Baltic Sea.


lie - lay - lain - lying (leżeć) He is lying on the sofa. The books lay on the desk.
lay - laid - laid - laying (położyć) He laid his hand on my shoulder. Please, lay your bag here.
także: lay eggs (znosić jaja), lay the table (nakrywać do stołu), lay a finger on somebody (tknąć kogoś palcem, zrobić krzywdę), lay money on something (postawić na coś pieniądze)
lie - lied - lied - lying (kłamać) Don't lie to me ever again! John lied about his age.

Czasownik "lay" wymaga dopełnienia, w zdaniu musimy podać co kładziemy. Czasownik "lie" (leżeć) nie występuje z dopełnieniem. Zwykle bezpośrednio po nim podajemy miejsce, gdzie coś leży. Czasownik "lie" (kłamać) jest regularny i występuje z przyimkami "to" lub "about".


rise - rose - risen (wznosić się, wzrastać) Prices rose by more than 10 % last year.
raise - raised - raised (podnosić coś) He raised the glass to his lips.

Czasownik "rise" używany jest gdy coś wznosi się lub wzrasta samoczynnie i dlatego nie występuje po nim dopełnienie. Regularny czasownik "raise" bezwzględnie wymaga dopełnienia, musimy podać co jest przez kogoś lub coś podnoszone. W stronie biernej dopełnienie wyjątkowo nie występuje zaraz po czasowniku "raise" tylko na początku zdania. Porównaj: We have to raise the standards/ The standards have to be raised. Często wybór czasownika "rise" bądź "raise" zależy od informacji padanej w zdaniu. Np., jeśli podamy kto podniósł ceny użyjemy "raise", jeśli tylko stwierdzimy, że ceny się podniosły użyjemy "rise".
The government raised the prices / The prices rose.


saw - sawed - sawn (piłować) My brother is sawing wood.
sew - sewed - sewn (szyć) She sewed the dresses on the sewing machine.
sow - sowed - sown (siać) The field was sown with maze.

Te trzy czasowniki we wszystkich trzech formach różnią się od siebie zaledwie jedną literą. Należy więć dobrze zapamiętać, jakie znaczenie kryje się za każdą z tych samogłosek: "a" to piła, "e" to szycie, "o" to ziarno, które się sieje. Uwaga! Czasowniki "sew" i "sow" wymawia się identycznie. W mowie jedynie kontekst pozwala je odróżnić.


strike - struck - struck (uderzać His head struck the bottom when he dived.
stroke - stroked - stroked (głaskać) The girl gently stroked the cat.

wind - wound - wound (nawijać) She wound the bandage around his wrist.
wound - wounded - wounded (ranić) The gunman wounded five people.

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego