>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


in the beginning or at the beginning

In the beginning or at the beginning?
Which preposition is correct?

Study the following example sentences:

They took an exam at the beginning of the year.
Do you get paid
at the beginning of the month in advance?
I want to ask you about something that I brought up
at the beginning of the programme.
The audio quality
at the beginning of this section is not the best.
You will probably agree that we may be
at the beginning of a new era.
It was ten years ago,
at the beginning of my career.
The wedding will be
at the beginning of June.

Only "at the beginning" can be followed by "of". It seems to be wrong to say "in the beginning of something", so even if some native speakers of English use it, you should avoid it.
If you don't use "of", you can use either "in the beginning" or "at the beginning". It is also worth knowing that statistically, when you don't say "of something", "in the beginning" is more often used than "at the beginning".

Try to help me with the situation I set up
at the beginning.
I thought that
in the beginning it was a little bit awkward.
He would laugh about how upset he had been
at the beginning.
In the beginning, Meg seemed okay with that and even thanked him for being honest.


*****************************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim:

Jeżeli w zdaniu podajemy (poprzez użycie "of something") czego jest to początek, poprawną formą jest "at the beginning".
It was ten years ago, at the beginning of my career. = To było dziesięć lat temu, na początku mojej kariery.

Jeżeli natomiast nie podajemy nazwy rzeczy, okresu czasu itp. (czyli nie używamy "of something"), lepszym wyborem wydaje się być "in the beginning".
In the beginning, we didn't know what would happen or how long it would go on. = Na początku nie wiedzieliśmy co się stanie ani jak długo to potrwa.

in the beginning = ogólnie na początku
at the beginning = na początku czegoś (zwykle podajemy czego)

Stosowanie "in the beginning of something" uważane jest za błąd. Natomiast stosowanie "at the beginning" bez "of something" jest dopuszczalne i powszechnie stosowane. Dzieje się tak dlatego, że często wiemy z kontekstu o czego początek chodzi, więć nie musimy w zdaniu dodawać "of something". Przykłady:

I want to ask you about something that I brought up at the beginning. = Chcę cię zapytać o coś o czym wspomniałem na początku.
I want to ask you about something that I brought up at the beginning of the programme.= Chcę cię zapytać o coś o czym wspomniałem na początku tego programu.


Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego