>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


on the picture or in the picture

On the picture or in the picture? On the photo or in the photo?
On the chart or in the chart? On the graph or in the graph?
Which preposition is correct?

Study the following example sentences:

What can you see in the picture?
Who are the people
in the photo?
In picture A there is a ship.
It was him
in the photo.
In picture 5 you can see a beautiful landscape.
Angela is the one on the left
in the photo.

As you can see, "on" is never used with "picture" or "photo" in sentences like that. You must always use "in the photo / in the picture".
With other nouns like "chart" or "graph" the choice is not so obvious. Look at the following example sentences:

You must enter your results on the chart.
The information you need is shown
on the chart.
Paul was asked to name all the letters
on the chart.
You can look it up
on the chart.

Look at the details listed in the chart on page 12.
Everything is shown
in the chart below.
The bad news, shown by the red line
in the chart, is that our income has fallen by 8 per cent.

Look at the axis showing the savings ratio
on the graph.
The boy coloured the pictures
on the graph.

There is a mistake
in the graph.
Look at the changes illustrated
in the graph.

Although phrases "on the chart" and "on the graph" seem to be more common, "in the chart" and "in the graph" are also correct.

*****************************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim:

(coś jest, coś widać) na obrazku = in the picture
(coś jest, coś widać) na zdjęciu = in the photo
(coś jest, coś widać) na wykresie = on the chart/on the graph
albo in the chart/in the graph

W podanym znaczeniu, z rzeczownikami "picture" i "photo" należy używać wyłącznie przyimka "in". Z rzeczownikami "chart" i "graph" mamy do wyboru albo przyimek "on" albo "in". Trudno jest tu wskazać lepszą, bardziej poprawną formę. Obydwa przyimki stosowane są w tych samych kontekstach.

Przykłady:


Proszę opisać co widzisz na tym obrazku. = Please describe what you can see in the picture.
Na tym zdjęciu jestem ja i mój brat. = It's me and my brother in the photo.
Popatrz na niebieską linię na wykresie. = Look at the blue line on the chart.
Jak pokazano na wykresie, liczba imigrantów stale rośnie. = As it is shown in the chart, the number of immigrants is constantly rising.

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego