>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Angielski dla murarzy

Angielski dla murarzy (budowlańców) British English


Zapoznaj się z poniższą listą słówek. Wymowa angielskich wyrazów została umieszczona w nawiasie. Jest to uproszczony polski zapis fonetyczny.
W celu szybkiego i wygodnego przyswojenia słownictwa z tabelki wykonaj umieszczone pod nią zadania. Zadania te należy wykonać po kolei od pierwszego do ostatniego. Ostatnim zadaniem jest test pisemny przypominający kartkówkę w szkole. Jeśli Twój wynik z tego testu jest słaby, musisz jeszcze raz wykonać zadania kolejno od pierwszego do ostatniego. Ponieważ kluczem do sukcesu w nauce słówek jest wytrwałość, ćwicz słówka z danego tematu tak długo, aż uzyskasz 100 % ze wszystkich zadań.


murarz

bricklayer /brykleje/

łopata

spade /spejd/

taczka

wheelbarrow /łilbereł/

betoniarka

cement mixer /syment mykse/

piasek

sand /send/

żwir

gravel /grewl/

wapno

lime /lajm/

woda

water /łote/

cement

cement /syment/

cegła

brick /bryk/

pustak

breeze-block /brizblok/

zaprawa murarska

mortar /mote/

kielnia

trowel /trałel/

poziomica

spirit level /spyryt lewel/

dachówka

roof tile /ruf tajl/

tynk

plaster /plaste/

płyta gipsowa

plasterboard /plastebod/

rusztowanie

scaffold /skefold/

taśmociąg

conveyor belt /kenweje belt/

styropian

polystyrene foam /polystajryn fełm/

podłoga

floor /flor/

sufit

ceiling /silyn/

ściana

wall /łol/

okno

window /łyndeł/

wełna mineralna

rock wool /rok łul/

kłaść cegły

lay bricks /lej bryks/

położyć tynk

put plaster /put plaste/

montować płyty gipsowe

mount plasterboards /małnt plastebodz/

zburzyć ścianę

pull down a wall /pul dałn e łol/

zbudować ścianę

build a wall /byld e łol/

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego