>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Articles a,an,the - zasady użycia

A or The - przedimki angielskie (articles) zasady użycia od zupełnych podstaw
do poziomu zaawansowanego


Przedimek nieokreślony a/an używany jest wyłącznie z policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Jeżeli rzeczownik jest użyty w liczbie mnogiej lub jest niepoliczalny to użycie a/an jest niedozwolone. Zasadniczo a/an znaczy "jakiś" lub "jeden", ale zwykle w tłumaczeniu na polski przedimek się pomija. Np. There is an apple on the table. = Jest jabłko na stole. ( w domyśle "jakieś jabłko", "jedno jabłko")

Formy "an" używamy tylko wtedy gdy następujący wyraz (zwykle rzeczownik, ale może też być to przymiotnik) zaczyna się od dźwięku samogłoski. Liczy się sam dźwięk a nie litera!
Przykłady:
an orange / a big orange, an umbrella / a black umbrella, an egg / a boiled egg
Czasami wydaje się, że powinno być użyte "an", ponieważ wyraz zaczyna się od samogłoski. Stosujemy jednak "a" gdyż pierwszym dźwiękiem jest spółgłoska, np.
a university, a uniform,
a universal truth, a one-way street
. Zdarza się także, że wyraz zaczyna się od litery, która jest spółgłoską, ale w wymowie zaczynamy od samogłoski, więc używamy "an", np. an hour,
an honour, an honest man, an honourable person, an honorary doctorate, an honorary position
(w tych wyrazach nie wymawia się litery "h").

Przedimek określony
the używany jest z policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi. Zasadniczo the oznacza "ten","te", "tamte", czyli coś określonego. Np. Have you seen the film? = Czy oglądałeś ten film? (rozmówca wie o jakim filmie jest mowa).

Jeżeli w mowie lub piśmie używamy jakiegoś rzeczownika po raz pierwszy i nie wiadomo jeszcze o jaką rzecz czy osobę chodzi, to stosujemy a/an. (Oczywiście rzeczownik ten musi być policzalny i użyty w liczbie pojedynczej.)
Jeżeli ta sama rzecz lub osoba wspomniana zostanie po raz kolejny, to stosujemy już "the".
Np.
A boy was hit by a car. The boy was taken to hospital.
I wrote your address on
an envelope but unfortunately I lost the envelope.

Przedimki
a/an/the nie mogą być w ogóle stostowane w połączeniu z innymi wyrazami określającymi, takimi jak:

1. zaimki dzierżawcze - my, your, his , her, our, their
2. zaimki wskazujące - this, that, these, those
3. zaimki osobowe - I, you, he, she, it, we, they
4. somebody, someone, something, anybody, anyone, anything

Przykłady: My book is on the table. I left something at work. He didn't notice anything.
She was her best friend. I need those books. This bicycle is mine. Where is your bag?

********************************************************************

Istnieje grupa rzeczowników, z którymi zawsze używa się przedimka określonego
"the".

Często są to rzeczowniki oznaczające rzecz lub osobę unikalną, taką która w danym kraju czy na świecie jest tylko jedna:

the world, the universe, the solar system, the sky, the sun, the moon, the weather, the earth,
the ground, the country, the countryside, the coast, the government, the Prime Minister,
the President, the environment, the ozone layer, the police

"The" używamy także przed nazwą wielu miejsc (zwykle budynków) do których chodzimy:
the cinema, the theatre, the opera, the circus, the beach, the station

Przedimka określonego "the" używamy też:

1. przed nazwą intstumentu muzycznego, np.
the piano, the guitar, the flute
2. przed nazwą rodziny, dynastii lub narodowości, np.
the Smiths, the Windsors, the French
3. przed oficjalnym tytułem osoby jeżeli jej imię nie jest jednocześnie podane, np.
the king,
the queen, the prince, the president, the Pope
. W przypadku podania tytułu i imienia razem, nie stosujemy żadnego przedimka, np. Queen Elizabeth II, Pope John Paul II, Prince Charles
4. przed nazwą okresu z historii, np.
the Middle Ages, the Regan era
5. przed słowami typu first, second, third, last użytmi w funkcji przymiotnika, np.
He was the first man on the moon. I like the second picture more. This is the last train we could take.

********************************************************************

W zdaniach wyjaśniających, czyli takich które podają definicję jakiegoś rzeczownika lub go klasyfikują, stosujemy przedimek nieokreślony
a/an. Np. It was a beautiful day.
Colchester is a nice town in Essex, UK. A nurse is a person who looks after patients in a hospital. A stapler is a small device which you use to fasten sheets of paper together.
The film was a comedy. What really hapened is still a mystery.


Jeżeli w dowolnym zdaniu (także wyjaśniającym) zastosujemy stopień najwyższy przymiotnika (superlative) musimy użyć
"the".
It was the biggest hotel I've ever seen. This is the best photo I could find.

Podając nazwę czyjegoś zawodu zawsze stosujemy przedimek nieokreślony a/an.
Np.
My wife is a teacher. My brother is a carpenter. He would like to become a doctor.
Joanna works as a shop assistant. They need to employ a car salesman.

W nazwach chorób zwykle nie stosujemy żadnego przedimka.
Np. She's got malaria. My brother had pneumonia. John has tuberculosis. He's got lung cancer.
Z następującymi nazwami chorób możemy użyć albo "the", albo nic:
the flu / flu, the measles / measles, the mumps / mumps.
Np.
Steve is ill with the flu. He also had flu last winter.

Nazwy posiłków używane są normalnie bez przedimka (breakfast, lunch, dinner, tea, supper). Jeżeli jednak użyjemy z nimi przymiotnika musimy użyć też "a".
Np.
We're meeting for lunch tomorrow. I had a big lunch today.
What did you have for breakfast? Did you have a good breakfast?
Jeżeli słowo "dinner" nie oznacza zwykłego obiadu w domu, tylko jakąś wyjątkową okazję (oficjalne spotkanie towarzyskie), to stosuje się je razem z "a", nawet bez przymiotnika.
Np.
They held a dinner to celebrate John's retirement. We took part in a charity dinner.

*********************************************************************

Nazwy miejsc i nazwy geograficzne występują albo z "the", albo bez żadnego przedimka.
To czy przed nazwą miejsca używa się "the" czy nie, zależy od rodzaju tego miejsca. Nie trzeba więc każdej nazwy własnej uczyć się osobno. Wystarczy zapamiętać ogólne reguły oraz kilka znanych wyjątków:

Bez przedimka "the" występują:

1. nazwy państw, które nie zawierają przyimka "of", rzeczownika "Republic" lub "Kingdom", ani nie mają końcówki -s dla oznaczenia liczby mnogiej: np.
France, England, Russia, Italy.

2. nazwy stanów w USA oraz regionów w Wielkiej Brytanii, np.
Florida, Illinois, Idaho, Sussex, Essex, East Anglia

3. nazwy kontynentów, np.
Asia, Europe, North America

4. nazwy pojedynczych wysp występujące bez "of", np.
Jersey,Tasmania, Rhode Island

5. pojedyncze wzgórza i szczyty górskie, np. Mount Everest, Mount Blanc, Ben Nevis,
Mount McKinley, Bredon Hill, Bunker Hill

6. nazwy jezior, np. Lake Ontario, Lake Michigan, Lake Victoria, Loch Ness, Windermere

7. nazwy miast i wsi, np. London, Paris, Brighton, Snowville, Gretna Green
Znany wyjątek: The Hague (Haga)

8. nazwy ulic, alei, placów, np.
Oxford Street, Fifth Avenue, Times Square, Trafalgar Square, Downing Street, Shaftesbury Avenue

9. nazwy mostów, np. Tower Bridge, Brooklyn Bridge, Westminster Bridge
Znane wyjątki: the Severn Bridge, the Golden Gate Bridge, the Humber Bridge

10. nazwy lotnisk i stacji, np. Waterloo Station, Heathrow Airport, Gatwick Airport,
John F. Kennedy International Airport

11. nazwy zamków, pałaców i parków, np. Windsor Castle, Bodiam Castle, Buckingham Palace, Lambeth Palace, Hyde Park, Central Park

12. nazwy sklepów i restauracji, np. Macy's, Harrod's, Marks & Spencer, Woolworths, Noma, Mugaritz, Alinea


Uwaga!
Nazwy własne zawierające apostrof
's nie mają "the", np. at Frank's Restaurant.
Natomiast nazwy, które występują z "of" oraz nazwy zawierające rzeczownik w liczbie mnogiej, używane są z "the". Np.
the City of New York, the Republic of Poland, the Philipines, the Netherlands, the Canary Islands, the Bahamas.


Razem z przedimkiem "the" występują:

1. nazwy oceanów, mórz, rzek i kanałów rzecznych, np. the Pacific Ocean, the Baltic Sea,
the North Sea, the Thames, the Mississippi River, the Suez Canal, The English Channel

2. nazwy łańcuchów górskich: the Alps, the Himalayas, the Rockies, The Carpathians

3. nazwy dróg w Wielkiej Brytanii, które zawierają numery, np.
the M5 motorway, the A45 road, the M1, the A5. Nazwy dróg w Stanach Zjednoczonych nie mają "the", np. US50, Highway 2A, Interstate 90

4. nazwy teatrów, kin, galerii sztuki, muzeów i hoteli: the Globe Theatre, The Plaza Cinema,
The Odeon, the Tate Gallery, the National Gallery, The Guggenheim, The Albertinum,
The Wallace Collection, the Ritz London, The Conrad Hilton Hotel

5. nazwy organizacji:
The European Union (the E.U.), the North Atlantic Treaty Organization (NATO), the United Nations (U.N.), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The World Health Organization (WHO), the World Trade Organization (the WTO)
Znane wyjątki: United Nations Children's Fund (UNICEF), Greenpeace, Amnesty International

Inne nazwy, które warto zapamiętać:

the Mayflower (statek pierwszych kolonistów, którzy dotarli z Europy do Ameryki Północnej), the Body Shop (sklep), Lincoln Center (centrum kultury), the White House (Biały Dom),
the Eiffel Tower (Wieża Eiffla), the North Pole (Biegun Północny), the South Pole (Biegun Południowy), the equator (równik), the Sahara (pustynia), the Gobi (pustynia), the Near East (Bliski Wschód), the Middle East (Środkowy Wschód), the Far East (Daleki Wschód), Niagara Falls (wodospad na granicy USA i Kanady), Stonehenge (kamienny krąg w Anglii), Ayers Rock lub Uluru (olbrzymia skała w Australii) , Mount Rushmore (góra z głowami prezydentów USA), Westminster Abbey (kościół w Londynie), Big Ben (dzwon i wieża zegarowa w Londynie), Broadway (ulica z licznymi teatrami w Nowym Jorku), The Pentagon (siedziba Departamentu Obrony USA), Yellowstone lub Yellowstone National Park (park narodowy),
Death Valley (Dolina Śmierci - najsuchsze i najgorętsze miejsce w USA)


Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego