>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Typowe błędy (mowa i pismo)

Lista typowych błędów językowych popełnianych przez PolakówZnaczenie polskie

Polacy często mówią/piszą

Powinno być

Komentarz

Właśnie dostaliśmy zaproszenie na wesele.

We have just got an invitation on/for a wedding.

We have just got an invitation to a wedding.

Po rzeczowniku "invitation", a przed nazwą miejsca lub okazji spotkania używany jest przyimek "to".

Ostatnio John narzeka na bóle w klatce piersiowej.

Recently, John has been complaining about chest pains.

Recently, John has been complaining of chest pains.

W znaczeniu "skarżyć się na jakieś bóle czy dolegliwości" czasownik "complain" wyjątkowo występuje z przyimkiem "of".

Najpierw byłem zadowolony ze swojej pracy, ale później zacząłem ją nienawidzić.

First I was satisfied with my job, but then I started hating it.

At first I was satisfied with my job, but then I started hating it.

Używamy "at first" a nie samego "first" w odniesieniu do sytuacji początkowej jeżeli w zdaniu zawarty jest kontrast (zwykle wyrażony za pomocą "but").

Ten chirurg operuje pacjenta.

The surgeon is operating a patient.

The surgeon is operating on a patient.

W znaczeniu "dokonywać zabiegu chirurgicznego" czasownik "operate" wymaga przyimka "on".

Oni wyleczyli go z raka.

They cured him from cancer.

They cured him of cancer.

Po czasowniku "cure" używamy przyimka "of" w znaczeniu "wyleczyć z czegoś".

Kto wypił cały sok?

Who's drunk the whole juice?

Who's drunk all of the juice?

Z rzeczownikami niepoliczalnymi nie należy używać "the whole", tylko "all the" lub "all of the".

Mam pomysł, żeby coś zrobić.

I have na idea to do something.

I have an idea of doing something.

Po "have an idea" nie można użyć "to do".

instrukcje jak coś zrobić,
instrukcje co zrobić

instructions how to do sth,
instructions what to do

instructions on how to do sth,
instructions on what to do

Instrukcje dotyczące czegoś to "instructions on sth".

kryty basen,


Proszę pozostać wewnątrz.

indoors swimming pool,
Please stay indoor.

indoor swimming pool,
Please stay indoors.

"Indoor" to przymiotnik wymagający podania opisywanego rzeczownika (indoor+rzeczownik).
"
Indoors" jest przysłówkiem miejsca i występuje bez rzeczownika, zwykle na końcu zdania.

wyspa Man

the Isle Man

the Isle of Man

Pomiędzy słowem "island" lub "isle" a nazwą wyspy należy zawsze użyć "of". Inne przykłądy:
the island of Cuba, the island of Crete, the island of Sicily

To powoduje, że ...

It causes that ...

It leads to ...
That's the reason why ...

Po czasowniku "cause" nie używamy "that". Możliwe są tylko:
cause sth (for sb)
cause sb/sth to do sth

Proponuję żebyś to zrobił.

I suggest that you to do it.

I suggest (that) you do it.

Po "suggest+osoba" nie używamy "to" przed czasownikiem.

na obrazku

on the picture

in the picture

Także: in the photo

na obrazku A, B, C

on a/the picture A

in picture A

Także: in picture 1, in chart 2, on page 36

w telewizji

in TV/ in television

on TV / on television

Także: on the radio

w internecie

in internet

on the Internet, on the net, online

Formalnie pisze się "the Internet", ale pisownia "the internet" też jest dopuszczalna.

na pustyni

on a/the desert

in the desert

Także: in the field (na polu)

Muszę przejść przez ulicę.

I have to walk through the street.

I have to walk across the street.

Jeśli chcemy wyrazić przedostanie się z jednej strony powierzchni płaskiej (np. ulica, pole, zbiornik wodny) na drugą, to stosujemy przyimek "across".

Boli mnie głowa.

I have headache.

I have a headache.

"Headache" jest rzeczownikiem zupełnie policzalnym i w tego typu zdaniach wymaga przedimka "a".

Mam teraz okropny ból głowy.

I'm having a terrible headache at the moment.

I have a terrible headache at the moment.

Przy podawaniu chorób i dolegliwości czasownik "have" nie wyraża czynności i nie może być używany w czasach continuous.

To jest torba kogoś innego.

It is someone's else bag.
It is someone's else's bag.

It is someone else's bag.

Także: somebody else's, anyone else's, no one else's, everyone else's, everybody else's + rzeczownik.

On wszedł to tego budynku.

He entered to the building.
He entered into the building.

He entered the building.

Nie używamy żadnego przyimka pomiędzy "enter" a miejscem do którego ktoś wchodzi. Uwaga! Czasownika "enter" nie używamy w odniesieniu do pojazdów! Mówimy "He got into the car", a nie "He entered the car".

cała Europa

the whole Europe

the whole of Europe

Także: the whole of Poland, Britain, France, ale the whole country, school, time, truth

mniej ludzi

less people

fewer people

"Less" należy używać tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi.

dyskutować o czymś

discuss about sth

discuss sth

"Discuss" nie jest używany z przyimkiem. Można używać "discuss sth with sb" oraz "discuss how/what/where/who/when/why".

polować na kogoś/coś

hunt on sb/sth

hunt sb/sth
hunt for sb/sth

"Hunt" jest używany albo bez przyimka, albo z przyimkiem "for".

według mnie,
w mojej opinii

according to me,
according to my opinion

in my opinion

Używamy "according to" gdy powołujemy się na inne źródła lub osoby, a nie na siebie.

Ona jest w wieku 30 lat.

Her age is 30.
She is at the age of 30.

She is 30 (years old).

Po liczbie lat możemy użyć "years old", ale nie samego "years".

On jest w moim wieku.

He is at/in the same age.

He is of the same age.
He is of my age.

Także: people of the same age (ludzie w tym samym wieku)

Mam inne problemy.

I have another problems.

I have other problems.

"Another" jest używamy z rzeczownikiem liczby pojedynczej. Z liczbą mnogą używamy "other".

On przeprosił pana Smitha.

He apologized Mr Smith.

He apologized to Mr Smith.

"Apologize" wymaga przyimka "to" przed osobą oraz przyimka "for" przed czynnością (rzeczą) za którą przepraszamy. apologize (to sb) for sth (doing sth)

Mógłbyś mi to wyjaśnić?

Could you explain me it?

Could you explain it to me?

Po "explain", przed podaniem osoby stosujemy "to".
explain sth to sb
explain to sb why/when/how

Proszę opisać nam tego mężczyznę.

Please describe us the man.

Please describe the man to us.

Po "describe" najpierw podajemy osobę lub rzecz, którą opisujemy, a następnie po przyimku "to" podajemy osobę, której to opisujemy.
describe sb/sth to sb

Daj mi to.

Give me it.

Give it to me.

Używamy albo "give sb sth", albo "give sth to sb".
Przykłady:
He gave Jane some flowers. He gave some flowers to Jane. He gave them to her.

uczęszczać do szkoły

attend to school

attend school

W tym znaczeniu "attend" jest używany bez żadnego przyimka. Czasownik frazowy "attend to sth" oznacza "zająć się czymś".

On zderzył się z innym samochodem.

He crashed with another car.

He crashed into another car.

Po "crash" nie używamy przyimka "with". Używamy "crash into sth" albo "crash sth" (rozbić coś).

Spotykam się z przyjaciółmi.

I meet with my friends.

I meet my friends.

W znaczeniu "poznać kogoś" lub "spotykać się z kimś", czasownik "meet" używany jest bez przyimka. Istnieje czasownik frazowy "meet with sb", ale dotyczy on tylko oficjalnych spotkań, np. polityków, biznesmenów.

Ludzie ścinają za dużo drzew.

People cut too many trees.

People cut down too many trees.

W wyrażeniu "ściąć drzewo" nie używamy samego "cut". Tylko "cut down" jest właściwe.

Mam dużo książek w domu.

I've got a great deal of books at home.

I've got a great number of books at home.

"A great deal of" odnosi się wyłącznie do rzeczowników niepoliczalnych.

On ma dużą ilość pieniędzy.

He's got a great number of money.

He's got a great deal of money.

"A great number of" odnosi się wyłącznie do rzeczowników policzalnych.

Pomimo choroby...

Despite of the illness...
In spite the illness...

Despite the illness...
In spite of the illness...

Możemy użyć albo "despite sth", albo "in spite of sth".

dyskryminować mniejszości

discriminate minorities

discriminate against minorities

Po czasowniku "discriminate" nie musimy podawać osoby, ale jeśli ją podajemy używamy najpierw przyimka "against".

Podczas gotowania obiadu zadzwoniła do siostry.

During cooking dinner she called her sister.

While cooking dinner she called her sister.

Po "during" nie możemy użyć "doing sth". Tylko "during sth" jest poprawne.

Nie jestem dobrym kucharzem.

I'm not a good cooker.

I'm not a good cook.

Słowo "cooker" znaczy kuchenka (gazowa lub elektryczna).

Czy jesteś tego świadomy?

Are you conscious about it?

Are you conscious of it?
Are you aware of it?

Czasownik"conscious" podobnie jak "aware" łączy się tylko z przyimkiem "of".

Jestem skoncentrowany na swojej pracy.

I'm concentrated on my work.

I concentrate on my work.
I'm focused on my work.

Nie używamy przymiotnika "concentrated' w odniesieniu do ludzi. "Concentrated" znaczy "zagęszczony", np. sok.

To jest powszechne, że ludzie pracują od 6 rano.

It is common that people work from 6 o'clock.

It is common for people to work from 6 o'clock.

Po "It is common" nie stosujemy "that".
Używamy
"it is common for sb to do sth".

Mój pies ma wilgotny nos.
Ta koszula jest wilgotna.

My dog has a humid nose.
This shirt is humid.

My dog has a wet nose.
This shirt is damp.

Przymiotnik "humid" używany jest tylko w odniesieniu do wilgotności powietrza.

Zadzwoń do mnie.

Call to me.
Phone to me.

Call me.
Phone me.

Po "call" i "phone" nie używamy przyimka.
call/phone sb

On jest zdolny to zrobić.

He is capable to do it.

He is capable of doing it.

Można powiedzieć "able to do sth", ale nie "capable to do sth". Używa się "capable of doing sth".

beztroskie dzieciństwo

careless childhood

carefree childhood

"Careless" znaczy "niedbały, nieuważny". "Beztroski" to "carefree".

Jakie mam szanse wygrać ten mecz?

What are my chances to win the match?

What are my chances of winning the match?

"sb's chances" w sensie "prawdopodobieństwo czyjegoś sukcesu" stosuje się z "of doing sth".

Mój samochód jest czerwonego koloru.

My car is red colour.

My car is red.

Nie mówi się "sth is red/blue/green colour".

na początku lekcji

in the beginning of the lesson

at the beginning of the lesson

Jeśli w zdaniu podajemy czego jest to początek musimy użyć "at", a nie "in".

Prawie każdy student nie zdał egzaminu.

Almost each student failed the exam.
Nearly each student failed the exam.

Almost every student failed the exam.
Nearly every student failed the exam.

Nie używamy słowa "each" po wyrazach "almost" lub "nearly". Po tych wyrazach możliwe jest tylko "every".

John zaręczył się z moją siostrą.
John jest zaręczony z moją siostrą.

John got engaged with my sister.
John is engaged with my sister.

John got engaged to my sister.
John is engaged to my sister.

Po przymiotniku "engaged" używamy "to" przed osobą.

Steve bierze ślub z Moniką.
On jest żonaty z aktorką.

Steve is getting married with Monica.
He is married with an actress.

Steve is getting married to Monica.
He is married to an actress.

Po przymiotniku "married" używamy "to" przed osobą.

Najbliższy urząd pocztowy był daleko od hotelu.

The nearest post office was far from the hotel.

The nearest post office was a long way from the hotel.

Słowa "far" w znaczeniu "daleko" można używać tylko w przeczeniach i pytaniach. W zadaniach twierdzących używamy "a long way".

Uzupełnij ten formularz.

Fill this form.

Fill in this form.
Fill out this form.

Sam czasownik "fill" oznacza "napełniać". W znaczeniu "wypełniać formularz" należy użyć czasownika frazowego "fill in" albo "fill out".

Wszyscy przyszli oprócz ciebie.

Everyone came besides you.

Everyone came except you.

"besides" tłumaczymy na "oprócz" w znaczeniu "w dodatku do".

Nie jestem zbyt dobry w szachach.
Ona jest dobra w pływaniu.

I'm not very good in chess.
She's good in swimming.

I'm not very good at chess.
She's good at swimming.

Po good/better/bad/worse stosujemy przyimek "at" w znaczeniu "dobry/lepszy/zły/gorszy w czymś".

Moje rośliny urosły.

My plants grew up.

My plants grew.

"Grow up" znaczy "dorastać" czyli "rozwijać się fizycznie i umysłowo".

Przeczytałam tylko pół tej książki.

I've only read a/the half of the book.

I've only read half of the book.

Nie mówi się "a half of sth" ani "the half of sth" tylko "half of sth" lub "the first/the second half of sth".

Dostałam piątkę ze sprawdzianu (z testu).

I got an A from the test.

I got an A on the test.

Przy podawaniu wyniku lub oceny z testu używa się frazy "on the test".

Ona dostała piątkę z angielskiego.

She got an A from English.

She got an A for/in English.

Jak podajemy nazwę przedmiotu szkolnego, z którego dostaliśmy ocenę to używamy przyimka for lub in.

Adam nie napisał zadania domowego.

Adam didn't write his homework.

Adam didn't do his homework.

Nie używa się "write sb's homework" w znaczeniu "odrobić zadanie domowe".

       
       
       
       
       
       
       
       


Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego