>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Beside or Besides? (word choice)

Beside or Besides?
The difference between Beside and Besides. Which word should be used?


"Beside" is a preposition. It means "very close to someone or something" or "compared to".

Example sentences:
Come here and sit beside me.
John walked up
beside her and started talking.
There was a pile of magazines
beside her.
He had a gun in a drawer
beside his bed.
The results this year look bad
beside last year's results.
His second novel seems rather dull
beside his first one.

"Beside" is also used in two common phrases:
be beside yourself (with anger, excitement, grief, rage etc) = to find it difficult to control yourself
be beside the point = to be irrelevant, to be of no importance

Example sentences:
Steve was beside himself with grief when his wife died.
I think it's
beside the point to ask whether it's really 7 or 9 percent.


"Besides" is an adverb or a preposition. It means "in addition to someone or something" or "also". "Besides" can be followed by a gerund (-ing form of a verb). "Besides doing something" means "in addition to doing something".

Example sentences:
Do you play any sports besides volleyball?
What languages do you speak
besides Spanish and English?
There was only one person
besides Harry Jones who knew Mitzi Brown.
That would take a long time and
besides we don't need it so much any more.
He teaches History at school
besides working as a driving instructor.
Besides being very beautiful, she has several good qualities.


*****************************************************************************

Wyjaśnienie w języku polskim:

beside = "obok, przy" lub "w porównaniu z"
besides = "w dodatku do, oprócz tego, ponadto"

Come here and sit beside me. = Choć tutaj i usiądź obok mnie.
The results this year look bad beside last year's results. = Wyniki w tym roku wyglądają źle w porównaniu z wynikami z zeszłego roku.
What languages do you speak besides Spanish and English? = Jakimi językami władasz oprócz hiszpańskiego i angielskiego?


Isnieją dwie utarte frazy, w których należy użyć "beside" a nie "besides":
be beside yourself (with anger, excitement, grief, rage etc) = nie posiadać się ze złości, emocji, żalu, wściekłości, itp.), nie kontrolować się, nie być sobą
be beside the point = być nieistotne, nieważne, niezwiązane z tematem


Oprócz rzeczownika i zaimka, po "besides" może występować także forma ciągła czasownika (gerund).
He teaches History at school besides working as a driving instructor. = On uczy historii w szkole w dodatku do pracowania jako instruktor nauki jazdy.

Pamiętaj, że "besides" (a tym bardziej "beside") nie może być użyte w znaczeniu "za wyjątkiem". W sytuacjach kiedy coś wykluczamy należy użyć "except' albo "apart from".
Typowy błąd:
The shop is open every day besides Sunday.*
Powinno być: The shop is open every day except Sunday.Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego