>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Zabawne tłumaczenia na angielski


Śmieszny angielski czyli zabawne tłumaczenia z polskiego na angielski

Pozdrawiamy wszystkie osoby z dużym poczuciem humoru!
Tekst polski

Zabawne (a czasami nieudolne i głupie) tłumaczenie na język angielski

Poproszę o inny zestaw pytań.

After please about a different kit of questions.

cienie do powiek

shadows to lashes

Mam chore zatoki.

I've got sick bays.

On ściągał na sprawdzianie.

He downloaded in the test.

sprawa niecierpiąca zwłoki

a matter not suffering a corpse

talent czystej wody

the talent of clean water

Mam poprawkę z matematyki.

I have an amendment from mathematics.

Pociąg stanął w szczerym polu.

The train stopped in a sincere field.

Przepraszam, czy to krzesło jest zajęte?

I'm sorry, is the chair busy?

strzał w światło bramki

a shot in the light of the goal

Lionel Messi jest świetnym napastnikiem.

Lionel Messi is a splendid assailant.

Nie waż się tego robić!

Don't weigh yourself to do that!

Poparzyłem sobie język.

I burnt my language.

podręcznik

undertowel

ser topiony

drowned cheese

mięso duszone w winie

meat strangled in guilt

Gdzie jest korek od tej butelki?

Where's the traffic from this bottle?

Ta potrawa jest za słona.

This dish is a curtain.

Te ziemniaki są surowe.

These potatoes are strict.

ekspres do kawy

express to coffee

Ojciec sprał go na kwaśne jabłko.

His father washed him off on the sour apple.

Jesteś na dywaniku u szefa.

You're on the boss's rug.

Daj mi cynk jak będziesz coś wiedział.

Give me some zinc if you know something.

Kupiłam żółte zasłony.

I've bought yellow too salty.

To się nie uda.

It itself not thighs.

Stoję w korku.

I'm standing in a cork.

świeżo upieczony doktor

a freshly baked doctor

Zrobiłaś pierogi, że palce lizać!

You've made pierogi that lick fingers!

Tak na oko to on ma 40 lat.

Yes on eye he has 40 years.

zakład karny

factory penalty kick

gotować na wolnym ogniu

cook on free fire

On ma nierówno pod sufitem.

He's got unevenly under the ceiling.

Postaw wodę na herbatę.

Put some water on the tea.

On jest szalony na punkcie gier komputerowych.

He's crazy on the point of computer games.

Ona stanęła na głowie, żeby mu pomóc.

She stood on her head to help him.

On wpakował się w kłopoty.

He packed himself into trouble.

Gdzie jest pilot do naszego telewizora?

Where is the pilot for out TV-set?

On jest trochę podstrzelony.

He's a bit under shot.

Puszczają mi nerwy.

My nerves let me go.

Dobra, jedziemy z tym koksem!

Fine, let's go with this coke!

Masz jakąś kasę przy sobie?

Do you have a till on you?

Jedź lewym pasem.

Drive along the left belt.

Na ulicach były duże korki.

There were big corks on the streets.

To jest krzyżówka jamnika i pudla.

This is the crossword of a dachshund and a poodle.

Ona mnie już nie pociąga.

She doesn't pull me any more.

Matka nauczyła mnie jak przewijać niemowlę.

My mother taught me how to rewind a baby.

To ćwiczenie rozwija szare komórki.

This exercise unwraps grey mobiles.

Dostałem gołą pensję bez żadnych dodatków.

I got a naked salary without any accessories.

Skazany na śmierć jest gotowy na wszystko.

Prison break is a desperate housewife.

To dla mnie prawdziwy zaszczyt.

It's a real behind top for me.

To mnie już nie obchodzi.

It doesn't celebrate me any more.

Mechanik rozebrał maszynę na części pierwsze.

The machanic undressed the machine to the first parts.

Zapłaciłem za to pięć patyków.

I paid five sticks for that.

Nie mam zielonego pojęcia gdzie to jest.

I don't have a green notion where it is.

Nie o to mi chodziło.

Not about this me was walking.

Powiedziałam mu to bez ogródek.

I said it to him without a little garden.

On nie potrafi nigdzie zagrzać miejsca.

He can't heat up a place anywhere.

O mały włos nie wpadłem do rowu.

About a small hair I didn't fall into the ditch.

Porażka nie wchodzi w grę.

Failure doesn't walk into the game.

Palenie surowo zabronione!

Smoking rawly forbidden!

Palenie grozi zawałem.

Smoking threatens behind an embankment.

Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz?

What sport discipline do you cultivate?

Drogi Panie Dyrektorze!

Expensive Mr Director!

Ale jaja!

But eggs!

Co za palant!

What a baseball!

Chyba sobie jaja robicie!

Perhaps you're making eggs for yourselves!

Oni żyją na kocią łapę.

They live on the cat's paw.

Spędziłem lato nad stawem.

I spent the summer above a joint.

Chciałem zrobić sobie masaż.

I wanted to do myself a butcher.

Oni walczą o pokój na świecie.

They are fighting for a room in the world.

Boli mnie staw skokowy.

My jumping pond hurts.

Zepsuł mi się zamek w drzwiach.

The castle in my door has broken down.

Weź się w garść!

Take yourself in a handful!

Wierzę, że mówisz prawdę.

Towers that you're telling the truth.

Zepsuło mi się masło w lodówce.

The butter in the fridge has broken down.

Myślę, że tak jest.

I think that yes is.

Nie dam się zrobić w konia.

I will not be made into a horse.

Takiego wała jak Polska cała!

Such a shaft like the whole of Poland!

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

If the little goat hadn't been jumping, it wouldn't have broken its leg.

Nie przeginaj pały!

Do not bend the club too much!

Nauczyciel postawił mi pałę na pierwszy semestr.

The teacher put me a club on the first semester.

To się już w głowie nie mieści!

It doesn't fit in the head any more!

Zrobiłem naleśniki, że mucha nie siada!

I've made pancakes that a fly doesn't sit on!

Potrzebuję kogoś do pary.

I need someone to steam.

Mój pies jest do mnie bardzo przywiązany.

My dog is tied to me very much.

Mleko się zwarzyło.

The milk weighed itself.

Nie próbuj wykręcić się sianem!

Don't try to unscrew yourself with hay!

Daj sobie z tym siana.

Give yourself some hay with that.

On ma w głowie sieczkę.

He has chaff in his head.

Życzę Wam pogody ducha.

I wish you the weather of a ghost.

Ona nie dała rady tego podnieść.

She didn't give advice to lift that.

Morze jest głębokie i szerokie.

Maybe is deep and wide.

A teraz pytanie z innej beczki.

And now a question from a different barrel.

Ale to już inna para kaloszy...

But this is a different pair of wellingtons...

Oszczędzamy pieniądze na czarną godzinę.

We're saving money for the black hour.

Klamka zapadła.

The door handle collapsed.

końskie zaloty

horsey behind flights

dania jarskie

Denmark vegetarian

jądro Ziemi

the testicle of the Earth

kiosk ruchu

kiosk of movement

typ spod ciemnej gwiazdy

a type from under the dark star

wykapany tatuś

dripped out daddy

Droga Basiu!

Road Barbara!

czarny charakter

black character

rzeźba terenu

the sculpture of the terrain

płyty gipsowe

plaster records

Teraz twoja kolej.

Now it's your railway.

Jestem zupełnie skoncentrowany.

I'm totally concentrated.

Co leci w kinach w tym tygodniu?

What's flying in the cinemas this week?

Ona szyje na maszynie.

She necks on a machine.

Oni sobie z nami w kulki lecą!

They are flying into the little balls with us!

To jest wykluczone!

This is you-key-they!

- Dziękuję.
- Nie ma za co.

- Thank you.
- Not has behind what.

To czysta prawda.

It's clean truth.

Brawo! Stanąłeś na wysokości zadania!

Bravo! You stood on the height of the task!

Nie bój żaby!

Don't be afraid of the frog!

Nie rób wiochy!

Don't do a village!

Nie zawracaj mi gitary!

Don't turn the guitar back on me!

Bujaj się frajerze!

Swing yourself, sucker!

Szukajcie sobie innego jelenia do tej roboty.

Look for a different deer to do the job.

Macie mnie za idiotę?

Do you have me behind an idiot?

On się nie kapnął o co chodziło.

He didn't drip himself what was going on.

Jestem spłukany.

I'm flushed.

Żal mi ciebie.

Regret me you.

On nigdy nie przywiązywał dużej wagi do ubrania.

He has never tied up big scales to his clothes.

Muł jest skrzyżowaniem osła i klaczy.

A mule is a crossroads of a donkey and a mare.

Rzuć na to okiem.

Throw an eye at this.

Myślałem, że już po mnie.

I thought it was already after me.

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego