>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Angielski - wymowa

Lista słów (wyrazów angielskich) najczęściej niepoprawnie wymawianych przez Polaków
Polski zapis fonetyczny - wyjaśnienie


Sprawdź czy poprawnie wymawiasz słowa z poniższej listy.
Dla ułatwienia zastosowano
polski zapis fonetyczny. Podkreślenie oznacza sylabę akcentowaną (dotyczy wyrazów przynajmniej dwusylabowych). Litery koloru czerwonego oznaczają angielskie "dźwięki specjalne":
f - th-sound bezdźwięczny jak w wyrazie "think".
d - th-sound dźwięczny jak w wyrazie "mother"
n - nosowe "n" jak w końcówce "-ing"
e - dźwięk pomiędzy a i e jak w wyrazie "cat"
Zapis ten pozwala odczytać prawidłową angielską wymowę wyrazów osobom nie znającym symboli fonetycznych IPA.
angielskie słowo
(wyrazy podane w porządku alfabetycznym)

poprawna wymowa tego słowa po angielsku (British English) - polski zapis fonetyczny

znaczenie słowa
(tłumaczenie na polski)

abbreviation

/ebriwijejszn/

skrót słowa

acid

/esyd/

kwas

adjacent

/edżejsent/

przyległy, sąsiadujący

advanced

/edwanst/

zaawansowany

advertise

/edwetajz/

zareklamować, ogłaszać

advertisement

/edwetysment/

ogłoszenie, reklama

advertising

/edwetajzyn/

reklamowanie, reklama

albeit

/olbiyt/

aczkolwiek

alien

/ejljen/

obcy, przybysz z innej planety

already

/olredi/

już

although

/old/

chociaż, mimo że

alumnus

/elamnes/

absolwent

alumni

/elamnaj/

absolwenci

amateur

/emete/

amator, amatorski

analyses

/enelysiz/

analizy

answer

/anse/

odpowiedź

antennae

/enteni/

czułki owada

anxiety

/enzajeti/

niepokój, zmartwienie

apices

/ejpesiz/

wierzchołki

appendices

/ependysiz/

dodatki na końcu książki

apple

/epl/

jabłko

area

/erje/

obszar, dziedzina

Asian

/ejszn/ lub /ejżn/

azjatycki

auburn

/oben/

kasztanowy (kolor)

auction

/okszyn/

licytacja, aukcja

audacious

/odejszes/

śmiały, zuchwały

audacity

/odeseti/

śmiałość, zuchwałość

audible

/odebl/

słyszalny

audience

/odjens/

publiczność, widownia

audio

/odjeł/

audio

audit

/odyt/

kontrola, audyt

augment

/ogment/

powiększać, zwiększać

aura

/ore/

aura

Australia

/ostrejlje/

Australia

Austria

/ostrje/

Austria

authentic

/ofentyk/

autentyczny, oryginalny

author

/ofe/

autor

authority

/oforeti/

władza, zwierzchnictwo

autism

/otyzem/

autyzm

autistic

/otystyk/

autystyczny

autobiography

/otebajogrefi/

autobiografia

autograph

/otegraf/

autograf

automatic

/otemetyk/

automatyczny

automobile

/otemebil/

automobil, samochód

autonomous

/otonemes/

niezależny, autonomiczny

autopsy

/otopsi/

sekcja zwłok, autopsja

autumn

/otem/

jesień

auxiliary

/ogzyljeri/

pomocniczy, posiłkowy

avail

/ewejl/

bezskuteczny, daremny

aviation

/ejwiejszyn/

awionistyka, lotnictwo

avoirdupois

/ewedepojz/ lub /ewładjupła/

angielski system wag (jednostki masy typu funt, uncja, gran)

awareness

/ełenes/

świadomość

awe

/o/

respekt, podziw

awful

/ofl/

okropny, wstrętny

awry

/eraj/

przekrzywiony, w nieładzie

axes

/eksiz/

osie

azure

/eże/ lub /ezjue/

lazurowy, błękitny

baccalaureate

/bekelorjet/

licencjat lub międzynarodowa matura

bacon

/bejken/

boczek, bekon

bacteria

/bektijerje/

bakterie

bagel

/bejgl/

pieczywo w kształcie oponek, bajgiel

bald

/bold/

łysy

ballet

/belei/

balet

balm

/bam/

balsam lub melisa

Baltic

/boltyk/

Bałtyk lub bałtycki

banal

/benal/

banalny

bandage

/bendydż/

bandaż

banquet

/benkłyt/

bankiet

barbarous

/baberes/

barbarzyński

barley

/baly/

jęczmień

bathe

/bejd/

kąpać się, przemywać

bather

/bejde/

osoba kąpiąca się

bawdy

/body/

sprośny

bayonet

/bejenyt/

bagnet

beige

/bejż/

beżowy

Beijing

/bejdżyn/

Pekin

belfry

/belfry/

dzwonnica

benign

/bynajn/

łagodny lub dobroczynny

beret

/berej/

beret

bewilder

/byłylde/

zadziwić, zdumieć

bewildered

/byłylded/

zdumiony, zadziwiony

bias

/bajes/

uprzedzenie, tendencyjność

biceps

/bajseps/

biceps, mięsień dwugłowy

bidet

/bidej/

bidet

biochemist

/bajełkemyst/

biochemik

biochemistry

/bajełkemystry/

biochemia

biography

/bajogrefy/

biografia

biologist

/bajoledżyst/

biolog

biology

/bajoledży/

biologia

bivouac

/bywuek/

biwak

blancmange

/blemonż/

budyń

blatant

/blejtynt/

bezczelny lub dobitny

blood

/blad/

krew

bomb

/bom/

bomba

bona fide

/bełnefajdy/

prawdziwy, faktyczny

bondage

/bondydż/

niewolnictwo, niewola

bough

/bał/

konar drzewa

bourbon

/beben/

bourbon (rodzaj whisky)

bought

/bot/

kupił

bout

/bałt/

atak, napad

bow

/bał/

ukłonić się

brawn

/bron/

salceson lub krzepa

breadth

/bretf/

szerokość

brocade

/brekejd/

brokat

brooch

/brełcz/

broszka

cacti

/kektaj/

kaktusy

cafe

/kefej/

kawiarnia

callisthenics

/kelysfenyks/

rytmika

calm

/kam/

spokój, cisza

camaraderie

/kemeradery/

koleżeństwo

camomile

/kememajl/

rumianek

canal

/kenel/

kanał

capoeira

/kepuejre/

capoeira (sztuka walki)

carbohydrates

/kabełhajdrejts/

węglowodany

carnivorous

/kanyweres/

mięsożerny

cease

/sis/

przerwać, zaprzestać

certificate

/setyfyket/

certyfikat

chaos

/kejos/

chaos

chemist

/kemyst/

chemik

chemistry

/kemystri/

chemia

choir

/kłaje/

chór

citation

/sajtejszn/

cytat lub wezwanie sądowe

climb

/klajm/

wspinać się

climbing

/klajmyn/

wspinaczka górska

cold

/kełld/

zimny

colour

/kale/

kolor

comfortable

/kamftebl/

wygodny

conscientious

/konszienszes/

sumienny, pracowity

corps

/ko/

korpus (medyczny, dyplomatyczny)

cough

/kof/

kaszel

creative

/kriejtyw/

kreatywny, twórczy

crises

/krajsiz/

kryzysy

croci

/krełkaj/

krokusy

croissant

/kłasą/

rogalik

cruise

/kruz/

rejs wycieczkowy

cupboard

/kabed/

szafka, kredens

cycle

/sajkl/

cykl lub rower, jeździć rowerem

dachshund

/deksend/

jamnik

data

/dejte/

dane

deaf-mute

/defmjut/

głuchoniemy

debt

/det/

dług

deciduous

/dysydżues/ lub /dysydjues/

liściasty (drzewo liściaste)

delete

/dylit/

usunąć

denial

/dynajel/

zaprzeczenie, odmowa

determined

/dytemynd/

zdeterminowany

diagnoses

/dajegnełsiz/

diagnozy

discipline

/dysyplyn/

dyscyplina

doubt

/dałt/

wątpliwość

drawer

/dro/

szuflada

dumb

/dam/

niemy lub głupi

echo

/ekeł/

echo

European

/jurepijen/

europejski

exaggerate

/ygzedżerejt/

przesadzać, wyolbrzymiać

excursion

/ykskeszn/

wycieczka

famous

/fejmes/

sławny, słynny

fashionable

/fesznebl/

modny

fasten

/fasn/

zapiąć, domknąć

fiance

/fjonsej/

narzeczony

fiancee

/fjonsej/

narzeczona

finite

/fajnajt/

ograniczony

foci

/fełsaj/

ogniska zapalne

foreign

/foryn/

obcy, zagraniczny

foreigner

/foryne/

obcokrajowiec

formulae

/fomjuli/

formuły

fortieth

/fotjef/

czterdziesty

front

/frant/

front, przód

fungi

/fandżaj/ lub /fangaj/

grzyby

Google

/gugl/

Google

half

/haf/

połowa

hawk

/hok/

jastrząb

herbivorous

/hebyweres/

roślinożerny

honest

/onyst/

uczciwy

hotel

/hełtel/

hotel

hydrant

/hajdrent/

hydrant

hygiene

/hajdżin/

higiena

hypotheses

/hajpofesiz/

hipoteza

hypothesis

/hajpofesys/

hipotezy

identity

/ajdentyti/

tożsamość

indices

/yndysiz/

indeksy, wskaźniki

infinite

/ynfynyt/

nieskończony, niezmierny

innovative

/ynewetyw/

innowacyjny, nowatorski

island

/ajlend/

wyspa

journalist

/dżenelyst/

dziennikarz

journey

/dżeni/

podróż

judo

/dżudeł/

judo (sztuka walki)

karate

/kerati/

karate (sztuka walki)

key

/ki/

klucz

knowledge

/nolydż/

wiedza

label

/lejbl/

etykietka, nalepka, metka

larvae

/lawi/

larwy

legal

/ligl/

legalny, prawny

legendary

/ledżenderi/

legendarny

lettuce

/letys/

sałata

liqueur

/lykjue/

likier

liquor

/lyke/

wysokoprocentowy alkohol

lounge

/lałndż/

salon, hol, sala

luxurious

/lagzjułerjes/

luksusowy

luxury

/lakszery/

luksus

mature

/meczułe/

dojrzały

meadow

/medeł/

łąka

mechanism

/mekenyzm/

mechanizm lub procedura

menu

/menju/

menu (karta dań)

meteorology

/mitjeroledżi/

meteorologia

mice

/majs/

myszy

mountain bike

/małtynbajk/

rower górski

mountains

/małtynz/

góry

multimedia

/maltimidje/

multimedia

multiple choice

/maltypl czojs/

wybór wielokrotny

muscle

/masl/

mięsień

museum

/mjuzijem/

muzeum

nature

/nejcze/

natura

nebulae

/nebjuli/

mgławice

neutral

/njutrel/

neutralny, bezstronny

nuclei

/njukliaj/

jądra komórkowe

oases

/ełejsiz/

oazy

occur

/eke/

zdarzać się, mieć miejsce

occurrence

/ekarens/

zdarzenie, wypadek

octopi

/oktepaj/

ośmiornice

old

/ełld/

stary

onion

/anjen/

cebula

organization

/ogenajzejszn/

organizacja

organize

/ogenajz/

organizować

overzealous

/ełwezeles/

nadgorliwy

palm

/pam/

palma

pear

/pe/

gruszka

prior

/praje/

wcześniejszy

psychiatric

/sajkietryk/

psychiatryczny

psychiatrist

/sajkajetryst/

psychiatra

psychologist

/sajkoledżyst/

psycholog

psychology

/saikoledżi/

psychologia

purchase

/peczes/

zakupić, nabyć lub kupno

quay

/ki/

nabrzeże

radii

/rejdiaj/

promienie okręgu

reggae

/regej/

muzyka reggae

robot

/rełbot/

robot

romantic

/rełmentyk/

romantyczny

route

/rut/

trasa, droga

scenario

/synarjeł/

scenariusz wydarzeń

scene

/sin/

scena z filmu, miejsce

schedule

/szedjul/

harmonogram

scheme

/skim/

plan, projekt, program

scissors

/syzez/

nożyce

softener

/sofne/

zmiękczacz

species

/spisziz/

gatunek lub gatunki

stimuli

/stymjulaj/

impulsy

straight

/strejt/

prosty

surface

/sefys/

powierzchnia

surround

/serałnd/

otaczać

survival

/sewajwl/

przetrwanie

sword

/sod/

miecz

syllabi

/sylebaj/

sylabusy

tea kwon do

/taj kłon deł/

teakwondo (sztuka walki)

tear

/te/

drzeć, podrzeć

technique

/teknik/

technika, metoda

techno

/tekneł/

muzyka techno

technology

/teknoledżi/

technologia

termini

/temynaj/

przystanki końcowe

theory

/fjeri/

teoria

theses

/fisiz/

prace naukowe, tezy

thirtieth

/fetjef/

trzydziesty

thorough

/fare/

dokładny, staranny

though

/deł/

chociaż, jednak

thousand

/fzend/

tysiąc

tongue

/tan/

język

twentieth

/tłentief/

dwudziesty

Twitter

/tłyte/

Twitter

ultimate

/altymyt/

najwyższy, ostateczny

vacuum

/wekjuem/

odkurzać

valley

/veli/

dolina

vegetables

/wedżtebls/

warzywa

vehicle

/wiykl/

pojazd

vertebrae

/wetybri/ lub /wetybrej/

kręgi w kręgosłupie

via

/waje/

przez lub za pomocą

voyage

/wojidż/

rejs, podróż morska

wind

/łajnd/

nawijać, owijać, nakręcać

won

/łan/

wygrał

worry

/łari/

martwić się

wrap

/rep/

zawinąć, zapakować

Yahoo

/jahu/ lub /jehu/

Yahoo

yawn

/jon/

ziewać, ziewnięcie

yawning

/jonyn/

ziewanie

yeast

/jist/

drożdże

yolk

/jełk/

żółtko jajka

zeal

/zil/

żarliwość, zapał

zealous

/zeles/

żarliwy, zagorzały

zero

/zjereł/

zero

zoologist

/zełoledżyst/ lub /zuoledżyst/

zoolog

zoology

/zełoledży/ lub /zuoledży/

zoologia

zucchini

/zukiny/

cukinia

Polski zapis fonetyczny pozwala na co najmniej poprawne wymówienie danego słowa po angielsku. Jeśli jednak wydaje Ci się on niewystarczający, zalecamy dodatkowe sprawdzenie wymowy w renomowanym słowniku angielskim. W celu wysłuchania wyrazu i zobaczenia transkrypcji IPA, wpisz wybrane słowo do okienka poniżej.Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego