Present Simple - zdania przeczące

Przekształć podane zdania twierdzące w zdania przeczące. Np. We live in London. We don't live in London. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.
1. She drives a BMW. She a BMW.
2. I like burgers. I burgers.
3. We understand Russian. We Russian.
4. My mother wears glasses. My mother glasses.
5. My uncle lives in Brighton. My uncle in Brighton.
6. They speak French. They French.
7. She does housework every day. She housework every day.
8. John has two dogs. John two dogs.
9. I drink a lot of coffee. I a lot of coffee.
10. John and his brother like tennis. John and his brother tennis.