Present Continuous - zdania pytające


Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w odpowiedniej formie wraz z potrzebnymi dodatkami. Np. _____ (she, read) a book now? = Is she reading a book now? Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.
1. (your, sister, wait) for someone?
2. (you, listen) to the radio?
3. (they, walk) in the park now?
4. (he, have) lunch at the moment?
5. (I, watch) TV now?
6. (we, enjoy) the concert?
7. (Joanna, look) at us?
8. (we, read) e-mails now?
9. (your, brother, play) golf at the moment?
10. (Mark, and, John, sleep) now?