>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Past Simple - ćwiczenia

Past Simple - ćwiczenia i testy.Poniżej prezentujemy specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń służący przyswojeniu czasu Past Simple. Najpierw należy opanować drugą formę czasowników nieregularnych, tak aby można było swobodnie budować zdania twierdzące w czasie Past Simple. Następnie można przejść do układania zdań przeczących i pytań. Ostatecznie należy wykazać się umiejętnością poprawnego tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski.

1. Past Simple - druga forma czasowników nieregularnych

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5

2. Past Simple - czasownik "być"

3. Past Simple - zdania twierdzące

4. Past Simple - zdania przeczące

5. Past Simple - zdania pytające

6. Past Simple - zdania każdego typu

7. Past Simple - tłumaczenie zdań na język angielski

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego